Privacybeleid & Algemene voorwaarden

Over ons privacy beleid en onze algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring van Stichting Enjoy Transport  / Truckrun Lingewaard & Overbetuwe.
Door inschrijving voor de Truckrun Lingewaard & Overbetuwe gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden/privacyverklaring.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in heel Europa van kracht. Deze verordening is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en is onder meer bedoeld om uw gegevens beter te beschermen en u op de hoogte te brengen welke gegevens hoelang en voor welk doel worden bewaard. Hieronder is dit voor de Stichting Enjoy Transport omschreven.

Vestiging

Stichting Enjoy Transport is gevestigd op Scherpe Hoek 9 te Doornenburg en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
Contactgegevens:
Website: www.enjoy-transport.nl

E-mail: [email protected]
Adres: Scherpe Hoek 9, 6686 DC Doornenburg
KVK: 09152883
Functionaris Gegevensbescherming:
Jordy Wigman

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Enjoy Transport verwerkt uw persoonsgegevens indien u zich inschrijft voor deelname aan de Truckrun Lingewaard & Overbetuwe.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Chauffeurs:

   

   • Voor- en achternaam

   • Bedrijfsnaam

   • (bedrijfs)Adresgegevens

   • Telefoonnummer

   • E-mailadres

  Deelnemers:

    

    • Voor- en achternaam

    • Naam Woongroep

    • Adresgegevens

    • Naam contactpersoon

    • Telefoonnummer contactpersoon

    • E-mailadres contactpersoon

   Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

   Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens!

   Beeldmateriaal

   Door in te schrijven voor de Truckrun Lingewaard & Overbetuwe gaat u er mee akkoord dat er foto’s kunnen worden gemaakt waarop u bent te zien. Foto’s gemaakt door onze eigen fotograaf kunnen worden gebruikt op onze website, social media, nieuwsbrief en eventuele andere media, maar uitsluitend ter promotie van het evenement of daaraan verwante activiteiten.

   Indien u niet gefotografeerd wilt worden, dient u dit zelf aan te geven bij onze fotograaf. Stichting Enjoy Transport neemt geen verantwoordelijkheid voor beeldmateriaal dat is gemaakt en verspreid door derden.

   Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de gegevens verwerkt

   Stichting Enjoy Transport verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

     

     • Het kunnen organiseren van de Truckrun Lingewaard & Overbetuwe. Hiervoor hebben wij de details nodig van de mensen die zich inschrijven om mee te doen, zodat wij hen op de juiste manier over het evenement kunnen informeren.

     • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief/communicatie omtrent de activiteiten van Stichting Enjoy Transport.

     • Uitnodigingen voor inschrijving Truckrun Lingewaard & Overbetuwe.

     • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit voor bovengenoemde punten nodig is.

     • Voor vrienden van de Truckrun Lingewaard & Overbetuwe voor het automatisch innen (SEPA doorlopende machtiging) van de incasso voor het lidmaatschap als vriend van de Truckrun Lingewaard & Overbetuwe.

    Gebruik computerprogramma’s of -systemen

      

      • Microsoft Office voor export van bovengenoemde informatie t.b.v. de organisatie van het evenement. Opgeslagen op een beveiligde laptop/PC, verbonden met internet voor het verzenden van e-mails en/of Google Drive.

      • Microsoft Outlook/Gmail voor het ontvangen en verzenden van e-mails.

     Het gebruik van deze computerprogramma’s heeft geen andere gevolgen voor de verstrekte gegevens dan waarvoor deze bedoeld zijn, nl de organisatie van de activiteit (oftewel Truckrun Lingewaard & Overbetuwe).

     Bewaartermijnen

     De persoonsgegevens van de inschrijvingen blijven conform wettelijke termijn maximaal 3 jaar bewaard. Daarnaast behoudt Stichting Enjoy Transport een lijst met alleen de unieke emailadressen voor Truckrun gerelateerde email communicatie, tot hiervoor wordt afgemeld.

     Medische gegevens

       

       1. Medische gegevens:

      de hoogte zijn van mogelijke aandoeningen/verplichte medicatie tijdens het evenement. Veelal valt dit direct onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer/verzorger/instelling/ouder of chauffeur. Enkel in noodsituaties kan de verantwoordelijkheid bij de organisatie liggen en/of EHBO/BHV-hulpverlener.

      Gegevens Inzien, Aanpassen of Verwijderen

      U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Enjoy Transport en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

      U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aanvragen via het contactformulier op onze site www.enjoy-transport.nl.

      Indien een verzoek om verwijdering van de gegevens wordt aangevraagd voor een inschrijving van de Truckrun Lingewaard & Overbetuwe die nog niet heeft plaatsgevonden, is Stichting Enjoy Transport genoodzaakt om de inschrijving ongedaan te maken en kunt u dus niet meedoen aan het evenement.
      Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we uw aanvraag met u, ter controle, terugkoppelen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 1 maand, op uw verzoek.

      Stichting Enjoy Transport wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Door de kleine bezetting is het mogelijk dat een en ander niet zo zal lopen als we het nu bedacht hebben.

      Gegevensbeveiliging

      Stichting Enjoy Transport neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via het contactformulier op onze site www.enjoy-transport.nl.
      De persoonsgegevens in computersystemen genoemd in “Gebruik computerprogramma’s of -systemen” zijn beveiligd met 1 of meerdere passwords.


      Stichting Enjoy Transport gaat zorgvuldig om met de gegevens die we van u krijgen voor het organiseren van de jaarlijkse truckrun. Mocht er desondanks toch nog op- of aanmerkingen zijn dan vernemen we die graag van u. U kunt dit melden bij het bestuur van onze stichting via het contactformulier op onze site www.enjoy-transport.nl.

      Dank voor uw medewerking.

      Bestuur Stichting Enjoy Transport

      Truckrun 2023 druk bezocht

      Zaterdag 23 september heeft de achttiende truckrun plaatsgevonden. Dit evenement, georganiseerd door Stichting Enjoy Transport, rijdt jaarlijks door de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe.  Gelukkig waren de...